Söll Timing & Scoring Webmonitor
Session:11.Turn BKlasse:SBK-SS------
Strecke:Sachsenringauto:
Pos StNr Name Kl. Laptime Lap BestLaptime B.Lap Diff Passing
1. 160 Taubert Frank, SBK 02:01.503 7 01:36.547 5 - 00:11:37.554
2. 70 Röschke Sven, SBK 01:45.742 7 01:36.865 4 0,318 00:10:17.746
3. 79 Seltmann Sven, SBK 01:43.059 7 01:37.487 5 0,940 00:11:38.510
4. 411 Junghänel Michael, SS 01:46.629 6 01:37.605 2 1,058 00:09:23.586
5. 192 Oschee Moritz, SS 01:46.519 7 01:38.336 4 1,789 00:10:23.362
6. 16 Erkel Mark, SS 01:47.306 6 01:38.902 5 2,355 00:09:03.626
7. 491 Burszy Franz-Josef, SBK 01:50.633 7 01:38.981 4 2,434 00:10:44.323
8. 261 Junghänel Mirko, SS 01:51.540 7 01:39.533 5 2,986 00:11:19.525
9. 20 Wiemann Heinrich, SBK 02:12.653 6 01:39.576 2 3,029 00:09:28.485
10. 17 Huber Stefan, SS 01:52.703 7 01:39.703 5 3,156 00:11:21.627
11. 6 Dathe Dominique, SBK 01:56.927 7 01:40.409 4 3,862 00:11:16.082
12. 256 Drechsler Heiko, SBK 01:51.930 5 01:40.889 3 4,342 00:08:22.892
13. 287 Pfohl Thomas, SBK 01:53.917 7 01:41.049 6 4,502 00:10:50.361
14. 117 Mäder Erik, SBK 02:05.076 5 01:41.137 2 4,590 00:11:27.925
15. 8 Schulz Jürgen, SS 01:50.417 6 01:41.269 3 4,722 00:10:04.474
16. 9 von Saurma Horst, SBK 01:49.585 6 01:41.333 4 4,786 00:10:01.160
17. 132 Knörnschild Stefan, SBK 02:00.112 7 01:41.478 5 4,931 00:11:10.348
18. 282 Roch Robert, SBK 02:04.402 7 01:42.726 5 6,179 00:11:13.346
19. 74 Hotzel Andreas, SBK 01:52.890 6 01:42.726 4 6,179 00:09:46.934
20. 27 Zimmer Daniel, SS 01:51.435 5 01:44.476 4 7,929 00:08:37.786
21. 14 Höger Marc, SBK 02:03.485 7 01:44.731 4 8,184 00:11:42.214
22. 210 Scherdan Armin, SBK 02:02.279 7 01:44.795 5 8,248 00:11:40.603
23. 1 Bätz Martin, SBK 01:53.679 5 01:44.972 3 8,425 00:08:17.383
24. 164 Worofka Nicolas, SBK 01:50.260 5 01:45.108 4 8,561 00:08:50.296
25. 730 Baly Radek, SS 01:53.030 4 01:45.391 3 8,844 00:08:05.703
26. 115 Richter Axel, SBK 01:52.127 5 01:46.896 4 10,349 00:09:08.276
Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit / results without official value